Coachning

Produktionslyftet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna. Programmen innehåller coachning baserad på vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, samt obligatorisk högskolepoängsutbildning inom Utvecklingsprogrammet.

Startprogrammet riktar sig till små och medelstora företag. Här arbetar företag i nätverk under 3-4 månader. 4-8 företag per nätverk träffas under fem halvdagar samt erhåller individuell coachning vid två tillfällen per företag (varav det ena kan vara distanscoachning). Målsättningen är att företagen ska få inspiration och motivation för sitt förändringsarbete och utveckla sin målbild kring ett framtida utvecklingsarbete. En förutsättning är att företagen ligger nära varandra geografiskt och kan arbeta med en gemensam tidsplan.

I Utvecklingsprogrammet på 18 månader genomförs coachning och workshoppar hos företaget varannan vecka under första året, därefter var fjärde vecka. Ett antal av dessa tillfällen är dubblerade med behovsstyrd medverkan från ytterligare expertkompetens från Produktionslyftet. Två eller flera personer vid företaget ges en utbildning i Lean på 7,5 högskolepoäng uppdelad på fem tillfällen om två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Företag som antas till Utvecklingsprogrammen måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Cirka tio små och medelstora företag (SMF) erbjuds dessutom ett subventionerat deltagande i Produktionslyftets 18-månaders Utvecklingsprogram 4.0. Här ges en möjlighet att utveckla ert företags inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft, med särskilt fokus på de möjligheter som nu skapas med digitaliseringen i industrin!

I Fördjupningsprogrammet erbjuds företag som redan medverkat i Utvecklingsprogrammet en möjlighet att medverka en andra omgång. Siktet ställs då in på ett mer specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling, till exempel produktutvecklingen, försäljningen, ny fabrik, ny organisation eller ledarskap, nytt affärsområde etcetera. Villkoren är motsvarande som i Utvecklingsprogrammet, men med en kortare löptid om 10 månader.

Kostnader

Kostnad för att medverka i Startprogrammet

  • 12 000 kronor som engångskostnad
  • Detta gäller endast små och medelstora företag – se definition här
  • Ett företag kan endast delta en gång i Startprogram med ett och samma tema. Företaget kan därutöver delta i ytterligare ett Startprogram under förutsättning att det berör ett annat ämne.

I mån av plats kan även företag som inte uppfyller villkoren ovan delta till en kostnad av 24 000 kronor per företag.

Kostnad för att medverka i Utvecklingsprogrammet

  • 29 000 kronor per månad i 18 månader plus rese- och traktamentskostnader
  • 35 000 kronor per utbildningsplats för två platser (ordinarie pris 41 000 kronor)

Kostnad för att medverka i Utvecklingsprogrammet 4.0 (subvention för SMF)

  • 19 000 kronor per månad i 18 månader plus rese- och traktamentskostnader
  • 35 000 kronor per utbildningsplats för två platser (ordinarie pris 41 000 kronor)

Kostnad för att medverka i Fördjupningsprogrammet

  • 29 000 kronor per månad i 10 månader plus rese- och traktamentskostnader

Startprogram

Startprogrammet riktar sig till små och medelstora företag, men andra kan också delta i mån av plats och till högre kostnad (se ovan under ”Kostnad för att medverka i Startprogrammet”). Vilka utmaningar står ditt företag inför? Ta del av Produktionslyftets metodik för att bygga förnyelseförmåga och etablera en målbild kring ert framtida utvecklingsarbete.

Mer information om Startprogrammet (pdf)
Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Utvecklingsprogram

Produktionslyftets beprövade program på 18 månader som utvecklar företagets inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar.

Mer information om Utvecklingsprogrammet (pdf)
Mer information om Utvecklingsprogrammet 4.0 för SMF (pdf)

Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Läs mer om de företag som tidigare har deltagit i våra program

Fördjupningsprogram

Här erbjuds företag en möjlighet att medverka en andra gång med siktet inställt på ett specifikt område. Vi arbetar med ett högre tempo och förväntar oss en stark drivning från företaget.

Mer information om Fördjupningsprogrammet (pdf)
Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Mer information

Om du har ytterligare frågor, kontakta gärna Hans Reich · 073-079 42 36 ·
hans.reich@produktionslyftet.se.

Partner

Intressenter och finansiärer