Företagsprogrammen

Produktionslyftet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring.

Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även många andra företag som kan tillämpa liknande principer har deltagit och nya är välkomna. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Programmen drivs enligt vår standardiserade metodik ”Sneda Vågen”, som utvecklats successivt baserat på vunna erfarenheter under tolv år.

Startprogrammet

Startprogrammet riktar sig till små och medelstora företag, men andra kan också delta i mån av plats och utan subvention. Vi arbetar i nätverk med 4-8 företag som träffas fem gånger under 3-4 månader. Deltagarföretagen erbjuds också coachning vid ytterligare ett par tillfällen däremellan. Målsättningen är att företagen ska få inspiration och motivation för sitt förändringsarbete och utveckla sin målbild kring framtida utvecklingsinsatser. Vad vill ni och vad måste ni för framtiden? Vilka är utmaningarna? Vad behöver ni då göra och var börjar ni? Och är ni överens, på djupet?

Mer information om Startprogrammet (pdf)

Aktuella Startprogram hittar du här

Utvecklingsprogrammet

Produktionslyftets beprövade program på 18 månader som utvecklar företagets inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar.

I Utvecklingsprogrammet på 18 månader genomförs coachning och workshoppar hos företaget varannan vecka, sista halvåret var fjärde vecka. När det behövs medverkar expert med olika kompetenser från Produktionslyftet. Två eller flera personer vid företaget ges en högskoleutbildning i Lean uppdelad på fem tillfällen om två dagar med mellanliggande hemuppgifter. Företag som antas till Utvecklingsprogrammen måste ha kollektivavtal eller vara villiga att teckna sådant.

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Mer information om Utvecklingsprogrammet (pdf)

Läs mer om de företag som tidigare har deltagit i våra program

Fördjupningsprogrammet

I Fördjupningsprogrammet erbjuds företag som redan medverkat i Utvecklingsprogrammet en möjlighet att medverka igen. Siktet ställs då in på ett mer specifikt område där företaget behöver ta ett tydligt steg i sin utveckling, till exempel produktutvecklingen, försäljningen, ny fabrik, ny organisation eller ledarskap, nytt affärsområde etcetera. Vi arbetar med ett högre tempo och förväntar oss en stark drivning från företaget. Villkoren är som i Utvecklingsprogrammet, men med en kortare löptid, 10 månader.

Gör en intresseanmälan här så kontaktar vi dig (den är inte bindande)

Mer information om Fördjupningsprogrammet (pdf)

Frågor eller mer information

Hans Reich · 073-079 42 36 · hans.reich@produktionslyftet.se

eller exempelvis någon av våra regionala samordnare

Partner

Intressenter och finansiärer