Erfarenhetsgrupper inom Produktionslyftet

Notis · 2008-01-28

Planer finns att starta ERFA-grupper med deltagare från Produktionslyftsföretagen som deltagit i Lean-utbildningen på 7,5 poäng. En förfrågan kommer att skickas ut till aktuella företag och Clas Mellby på Produktionslyftet kommer att samordna det hela. Tanken är att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter med avseende på förändringsarbetet i samband med Lean-satsningen. Här kan deltagarna diskutera frågor som känns angelägna och genom att träffas regelbundet kommer ett högkompetent nätverk runt Lean-frågor att utvecklas. Håll utkik efter en inbjudan från – eller ta kontakt med – clas.mellby@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer