Erip-avslut med Produktionslyftspresentation

Notis · 2011-12-22


EU-projektet Erip (European Regions for Innovative Productivity) höll sin avslutskonferens den 23-24 november i Newcastle. Från Nordsjöregionen var deltagare från sex regioner i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Belgien och Sverige representerade. Sverige representerades av Swerea med Produktionslyftet och tre Produktionslyftsföretag som har ingått i projektet: KraftPowercon, Falk Graphics och Westcoast Windows. Programdirektör Birgitta Öjmertz höll en föreläsning tillsammans med Björn Westling från Swerea om Produktionslyftets metodik, resultat och utveckling.

Produktionslyftet besökte för ett par år sedan projektkoordinatorn i Erip och genomförde då studiebesök hos ett par företag i Newcastle. Det är alltid intressant att se hur andra angriper liknande problemställningar och det var lite av denna samlade erfarenhet som avslutskonferensen fokuserade på. Vid tiden för studiebesöken saknade vi lite av den övergripande helhetssynen i deras upplägg, även om de imponerade med de enskilda verktygen.

Vid avslutskonferensen var intrycket motsvarande; det var ingen som talade om produktions¬system eller bredare förståelse i företagen. Däremot fokuserades det en hel del på olika punktinsatser med exempel på framgångsrika förändringar. Efter presentationen av Produktionslyftet med vårt arbetssätt och resultat kändes det som att vi har kommit långt i utvecklingen av vår Lean-metodik. Den som är intresserad av anteckningar från konferensen kan kontakta bjorn.stenvall@produktionslyftet.se; mer information om Erip har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer