Etablerade förbättringsgrupper hos Exte

Notis · 2009-11-28

Det blev mycket diskussion kring batchstorlekar och takttid hos Exte Fabriks AB i Färila när de sökte svaret på varför det emellanåt "korkade igen" i verkstaden. Personalen insåg sambanden och en handlingsplan är framtagen för att nå ett framtida, bättre läge. De har även etablerat förbättringsgrupper med personal från alla avdelningar på företaget. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer