Ett måste om vi ska ha produktion i Sverige

Ledare · Stina Wollenius • Koncernchef Glasgruppen · 2017-03-30

Glasgruppen har en affärsidé och vision där vi starkt tror på att det behövs producenter och vidareförädlare av glas i Sverige. Idag tas det in mycket glas från andra sidan Östersjön, dit även en del företag har flyttat sin produktion på grund av kostnadsläget – för att sedan importera färdiga produkter. Vår övertygelse är att det behövs ett antal inhemska vidareförädlare av planglas i framtiden och att vi ska vara en av dem.

Om vi ska tävla med lågkostnadsländer så måste vi dock bli bättre. Det är något vi har insett sedan ett antal år tillbaka och även arbetat med, men vi har inte riktigt hittat rätt. Det har blivit två steg fram och ett tillbaka i ett arbete som tagit mycket energi från organisationen. Vi har nosat på Lean, vi har försökt med 5S men det har inte gått framåt i den takt vi önskat. Vi har heller inte fått med alla på tåget.

Med insikten av att vi behövde en större satsning för att driva utvecklingen framåt och hålla förändringen levande fick vi höra talas om Produktionslyftet. Efter att ha träffat flera representanter från programmet kände vi att detta kunde vara precis det avstamp som Glasgruppen behövde – och vi blev mycket glada när vi fick besked om att vi antagits till Produktionslyftet!

Vi representerar tre av de äldsta företagen i branschen och att två av dem nu är med i programmet – det tredje var för litet – är viktigt för hela Glasgruppen. Förutom en bättre samsyn inom gruppen känns det att vi delar värderingar och synsätt med Produktionslyftets representanter. Arbetet löper på i de två företagen medan det tredje arbetar mer självständigt, men parallellt och internt genomför vi gemensamma workshoppar. Vi har avslutat fas ett och precis inlett arbetet i fas två, där alla tre företag har identifierat varsitt pilotområde.

Det känns att det är en spännande resa som vi har påbörjat. Det är också ett måste för oss om vi ska leva upp till vår vision med produktion i Sverige. Nu fokuserar vi på rätt saker; flödet i processerna, samsyn hos alla medarbetare, samarbete nära kunderna – och även om vi gjort avstamp i produktionen så kommer arbetet så småningom att omfatta hela organisationen med administration och tjänstemannasidan. Vi upplever att det var rätt väg att välja och att det är en ynnest att få vara med!

Stina Wollenius • Koncernchef Glasgruppen

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer