Ett oerhört viktigt steg

Ledare · Annica Larsson Ahlstedt · Utvecklingschef · Södra Cell Mörrum · 2018-11-30

Hos oss, för som så många andra, inleddes Lean-resan med verktygen utifrån perspektivet att vi ville optimera verksamheten. Vi tog in konsulter som bland annat rekommenderade 5S. Vi byggde på med några fler verktyg och fastnade efter ett tag i nomenklaturen att Lean enbart var lika med verktygen.

Insikten fanns dock där att vi saknade något – att verktyg är relativt lätt att införa, men lika lätta att tappa. När vi hittade Produktionslyftet fann vi också den helhet vi saknat, kärnan eller basen vi behövde för att komma vidare. Vi hade anlitat många konsulter över tid och lärt oss nya metoder kring förbättringsarbete, projekt och annat som allt visserligen ledde framåt, men det har inte alltid skapat någon varaktig grund att bygga vidare på. Med Produktionslyftet fick vi den grunden.

Nu har vi utmanats via och kämpat med Produktionslyftet i ett och ett halvt år och det ska erkännas att det gått både fram och tillbaka. Det var mycket arbete i början för att prata oss samman och bestämma vad vi verkligen ville. Styrgruppsarbetet var intensivt med representanter från både våra fackföreningar och brukets ledningsgrupp. Det handlade om att knåda idéer och förslag. Efter vissa möten kändes det som ”Yes, där har vi nyckeln!” – för att vid nästa möte uppleva förvirring igen.

Men det är nog så det ska vara. Hade det varit lätt hade det inte behövts 18 månader för att ta detta viktiga steg. Dessutom, det handlar om en förändringsresa och förändring tar tid, särskilt när det handlar om arbetssätt och kultur. Idag känner vi att vi har kommit en bit på vägen där det viktigaste är det produktionssystem vi tagit fram under perioden. Visst, vi har även anammat ett antal nya verktyg, men det var systemet vi saknade, ett system som vi kan använda för att binda ihop alla våra verktyg. Vårt produktionssystem, vi kallar det Lean på mörrumska, ska användas som hjälp i vår vardag. Vi ska använda produktionssystemet för att se till att vi arbetar så som vi bestämt, att vi utnyttjar vårt gemensamma sunda förnuft så att säga. I vårt verksamhetssystem – trädet, för oss en mer passande symbolik istället för ett tempel eller ett hus – har vi byggt in allt vi vill skapa med vårt Lean-arbete.

Produktionssystemet styr och påverkar oss som företag och som medarbetare i allt vi gör och alla vi möter med tanke på dem som vi finns till för; ägare, kunder, medarbetare och samhälle. Även om det kanske inte märks i det stora hela ännu så ville vi också berätta för omvärlden vad vi har gjort, därav både en ”happening” med trädplantering vid entrén – vårt levande Lean-träd – och filmen vi publicerat på YouTube. För oss är det här ett oerhört viktigt steg; nu fortsätter resan!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer