”Ett rekord i företagets historia”

Notis · 2014-10-29

Vi konstaterar med glädje att arbetet hos Gränsfors Bruk AB i Bergsjö norr om Hudiksvall går framåt i god fart. Det är spännande att se med vilken energi och stort engagemang som alla på företaget utvecklas.

Efter bara 12 månader har kapaciteten ökat och genomloppstiderna minskar stadigt, vilket lett till att Gränsfors Bruk i år levererar närmare 70 000 handsmidda kvalitetsyxor – ett rekord i företagets historia! Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer