Expansivt företag till Produktionslyftet

Notis · 2017-11-28

Safeman, ett av Techtanks medlemsföretag i Olofström, inleder nu en 18-månadersresa med Produktionslyftet.

– Vi deltar i Produktionslyftets utvecklingsprogram inte minst för att säkerställa våra interna rutiner för fortsatt expansion, berättar Stephan Bengtsson, Safemans VD och ägare.

Läs mer på Techtanks hemsida.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer