Experiment mot måltillstånd

Notis · 2014-09-29

Hos HP Tronic i Ljungby, ett av de fyra företag som genomgår en andra omgång av Produktionslyftet, är två av de tre pilotområdena – inköp och beredning – i full gång och jobbar med experiment mot sina måltillstånd.

Den andra ”piloten” med säljgruppen diskuterar som bäst kring hur de ska formulera nästa måltillstånd och rikta sina insatser mot utjämning i produktionen, vilket är det tredje pilotområdet. Företaget har initierat en tavla för sin orderberedningsprocess sälj-inköp-beredning och planerar nu inför utmaningen att integrera produktionsprocessen med en hel del diskussioner kring resursbeläggning. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer