Experiment och förbättringar hos Nilsson Special Vehicles

Notis · 2014-08-28

Engagemang och delaktighet präglar förbättringsarbetet hos Nilsson Special Vehicles med goda resultat av bland annat Kanban, packsatser och daglig styrning. Stort fokus ligger också på att mäta och följa upp aktiviteter. De för även diskussioner kring förslag på en ny layout för att skapa möjligheter för ny modell planerad för en utländsk marknad. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer