Experimenterande hos Emballator Lagan Plast

Notis · 2015-01-28

I januari spelade Emballator Lagan Plast i Ljungby Lean-Kata Simulation för alla produktionsledare för att inspirera coachningen, en bra dag med mycket experimenterande. Deltagarna kändes nöjda efter dagen och flera kliver verkligen fram och driver på bra. Intressant utveckling! Mer information har joakim.bjurström@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer