Experimentlust och ställtidsreducering

Notis · 2013-02-28


Alla var laddade när Proton Engineering i Skillingaryd tog sig an en februariövning med både experimentlust och ställtidsreducering för ögonen. De satte upp en mindre flödescell för bearbetning och montering i enstycksflöde med en ny fixtur och landade processen stabilt med en variation på i princip noll.

En förbättringstavla har arbetats fram och som nu ska användas som standard när de inleder arbetet i nästa pilotområde. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer