Fackligt nätverk kring hållbart arbete

Notis · 2013-04-30

Med målet att verka som goda exempel för andra lokala klubbar inom IF Metall Göteborg har det startats ett fackligt nätverk kring hållbart arbete för att stärka det lokala facket. I mitten av april var det introduktion med medverkan av bland andra Hans Reich, vilket följdes upp av en studieresa till det tidigare Produktionslyftsföretaget Ostnor utanför Mora.

På bilden ses representanter från Atlet, Assa OEM, Aga Cryo, Berg Propulsion och Nolato Plastteknik, där de tre sistnämnda också medverkat i Produktionslyftet. Från dessa klubbar utbildas Lean-ambassadörer enligt samma modell som används inom Produktionslyftet. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer