Färre slöserier hos Milleteknik

Notis · 2014-08-28

I mitten av juni genomfördes avslutsseminariet hos Milleteknik i Partille, där tydliga framsteg i deras Lean-arbete med fokus främst inom produktion och produktutveckling har skett. Bland annat har monteringen byggts om till flödesceller för kundorderstyrd produktion med lätt ombyggbara celler och flexibla materialställ, vilket har förkortat direkta tider och synliggjort slöserier.

Genom att använda ett enkelt boxrelaterat Kanban-system och modifierat affärssystem har de systematiserat och förenklat och även på det sättet reducerat slöserier. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer