Favorit i repris med Produktionslyftet på M.A.X-mässan

Notis · 2014-03-27

För två år sedan fick Produktionslyftet en bra respons av vårt upplägg på M.A.X-mässan. Vi ändrade inte vårt vinnande tema och deltog i år på scen två med tre tidigare Produktionslyftsföretag: Zetterberg Industrier, Tebex Cable Assemblies och Öhlins Racing. Liksom tidigare år ledde Produktionslyftets Hans Reich en frågestund med respektive företag, där han bland annat frågade Stefan Tollbäck från Öhlins om deras utmaningar.

– Vi har även tidigare kunnat leverera i hög kvalitet men i takt med att konkurrensen och prispressen på marknaden ökar så måste vi stärka vår leveransförmåga och även förändra prisbilden, det vill säga våra egna kostnader, berättade Stefan. Det handlar inte om att jobba hårdare eller snabbare utan om att attackera slöserier och hitta en trygghet i det förhållningssättet.

Med hjälp av bland annat ett nytt förhållningssätt och målmedveten Kanban-styrning har Öhlins reducerat sina ledtider till en tredjedel – både tack vare att de har kunnat hantera själva ledtiderna, men också för att de blivit mer uppmärksamma på onödiga moment.

– Det ger en otrolig insikt att jobba med förändringar, avslutade Stefan. Vi flyttar hela tiden gränsen för vad vi tidigare trodde var möjligt!

Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer