FFI-konferens med tydliga referenser

Notis · 2016-11-29

Torsdagen den 23 november bjöd på en intressant och inspirerande FFI-konferens på Chalmers Lindholmen i Göteborg med tema ”Transporter i en hållbar stad”. Många kända ansikten var på plats, exempelvis Vinnovas Margareta Groth och Produktionslyftets ordförande Göran Johnsson. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg inledde programmet där han betonade bland annat hållbar produktion från regeringens nyindustrialiseringsstrategi, där både Produktionslyftet och Produktion2030 nämns som viktiga aktörer.

Även digitaliseringen lyftes i Dambergs tal med projekt från det strategiska innovationsprogrammet PiiA som exempel. Tillväxtverkets extra tilldelning på 78 miljoner kronor inom digitalisering, där Produktionslyftet och PiiA i samverkan med Swerea IVF driver pilotprojektet Digilyftet, var en annan satsning som nämndes. Förmiddagen avslutades med reflektioner från professor Michael Browne från Göteborgs universitet kring konferensens huvudtema: ”Urban freight transport for sustainable cities”. Mycket intressant! På Vinnovas hemsida kommer filmer från föredragen att läggas upp, de är väl värda att hålla utkik efter. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer