Film från seminarium med Furhoffs Rostfria

Notis · 2023-02-02

Den 27 januari besökte vi Furhoffs Rostfria – det allra första företaget i Produktionslyftet. De berättade om hur de utmanar varandra att tänka kreativt och smart, och om hur de emellanåt åstadkommer större utvecklingssteg. Samtidigt försöker de fylla dagarna med glädje och deras grundsyn – ”se och tro på människans möjligheter” – vävs in i allt de gör.

Se filmen från seminariet →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer