Film från seminarium med Rototilt

Notis · 2023-04-12

Vid seminariet den 31 mars berättade Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen. Hur de arbetade med volymscenarier, principer för layouter och flöden samt snabba, utmaningsdrivna tester av produktionsupplägg och produktionsplanering.

Se filmen från seminariet →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer