Film från seminarium – produktions­organisation med kraft att utveckla

Notis · 2023-05-15

Hur skapar vi en produktionsorganisation som ger förutsättningar för lärande och utveckling? Frukostseminariet den 12 maj 2023 fokuserade på hur industriarbete kan utformas för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och potential samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Se filmen från seminariet →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer