Finn din egen väg framåt

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programchef · 2017-06-27

Vi får löpande signaler om att tillverkningsindustrin går på högvarv, men hur länge detta varar vet vi inte. Hur ska företagen då tänka kring sitt förändringsarbete? Det är lätt att säga att vi inte har tid med det just nu; att tänka långsiktigt och förbättringar gör vi när det är lite mindre att göra. Vid en lågkonjunktur är det på motsvarande sätt lätt att säga att nu har vi inte råd att rusta oss för framtiden, det får vi göra sedan när vi har mer resurser.

Sanningen är att vi hela tiden behöver skapa oss utrymme att lyfta blicken och titta på omvärlden, reflektera över vad förändringarna i den kan innebära för oss – både hot och möjligheter – och rusta oss för att både hantera hoten och ta tillvara möjligheterna. Inte minst nu när förändringstakten är så hög i vår omvärld kan miljön vi befinner oss i ha förändrats mycket efter att vi tittat ner i marken och bara kört på i våra gamla hjulspår. Tänk om omgivningarna runt oss ser helt annorlunda ut när vi tittar upp? Därför är det viktigt att hela tiden, även i bråda dagar, ta sig tid att lyfta blicken, se sig omkring och skapa utrymme att tänka och agera också för det långsiktiga.

I Produktionslyftet har vi som mål att bidra till att lyfta blicken genom bland annat inspirationsseminarier kring de viktigaste trenderna för industriutvecklingen och hur ni kan arbeta med att skapa en tydlig egen utvecklingslinje. Vårt budskap är att det är ni i ert företag som är experterna, ni måste ta kommandot. Om ni vet vart ni vill, och varför, så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en egen tydlig utvecklingslinje. Sedan finns det många vägar att gå vidare – själva, i samverkan med andra och med externt stöd, från oss eller andra – men det viktiga är att ni reflekterar och gör och att ni hittar er väg.

Nu är det snart semestertider och dags att ladda batterierna och jag önskar er en riktigt fin sommar. Därefter ser jag fram emot att vi i olika sammanhang tillsammans kan arbeta med att finna vägar som passar er för att lyfta blicken, se framåt och öka er konkurrenskraft och förändringsförmåga. Trevlig sommar!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer