Fler platser till Produktionslyftet

Notis · 2012-01-31

Nu finns det bredare möjligheter för företag att söka till Produktionslyftet. Tack vare Tillväxtverket kan vi under 2012 erbjuda ett 20-tal företag med 30-500 anställda att medverka, vilket även omfattar företag utanför traditionell tillverkande industri. De ekonomiska villkoren ändras inte, utan är samma som för deltagande företag under 2011. Anmäl företaget på www.produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer