Flera återkopplingar hos Nolato

Notis · 2015-02-26

Produktionslyftets Hans Reich var i mitten av februari inbjuden till Nolato MediTor i Torekov för att hålla ett föredrag i samband med ett personalmöte. Besöket gav en återkoppling på flera sätt; Nolato MediTors vd Michael Holmström var tidigare vd för Produktionslyftsföretaget SwePart Verktyg, erfarenheter som han nu tagit med sig till sitt nya företag. Enligt Michael blev föredraget lyckat med positiv personal och många diskussioner. Nolato i sin tur har haft inte färre än tre olika koncernbolag med i Produktionslyftet tidigare: Cerbo, Plastteknik och Polymer. Kan det vara dags för ett fjärde? Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer