Flexator storsatsar

Notis · 2017-11-16

Produktionslyftsföretaget Flexator i Anneberg storsatsar med en investering i maskinparken på 15 miljoner kronor. Investeringen är en del av Flexatorlyftet, deras Lean-arbete med syfte att förbättra företagets konkurrenskraft. En nyckel i projektet är att involvera personalen, vilket också har varit fallet här. Här kan du läsa mer om Flexators satsning – mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer