Flöde från försäljning till leverans

Notis · 2008-06-28

I mitten av juni startade Furhoffs Rostfria en förbättringsgrupp i flödet för diskbänkar. Deltagare i ”Flödet från försäljare och till leveransavdelningen” omfattar försäljning, beredning, laserbearbetning, kantbockning, svetsning, slipning, kontroll och leverans. Produktionslyftets Lean-coacher höll en workshop och strukturerade tillsammans med Furhoffs Lean-koordinatorer tavlor och dess innehåll vad gäller mätetal med mera. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer