Flöde och struktur hos Hardford

Notis · 2016-04-28

Hardford i Linköping har tagit fram ett utkast på sina principer. De fokuserar nu på företagets utmaningar framåt, flöden och struktur i processerna. Bra workshoppar har genomförts i deras två pilotområden, det vill säga nagellacks- respektive projektflödet. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer