Flödeskartläggning med mersmak

Notis · 2011-01-26


Husqvarna Manufacturing Sweden AB genomförde i december en flödeskartläggning av avdelningen för torkskåp. Hela gruppen var mycket intresserad och engagerad. De ville ogärna sluta vid kartläggningen eftersom de såg så många möjliga förbättringar, vilket lovar gott inför framtiden. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer