Flyt i förbättringsarbetet hos Abetong i Vislanda

Notis · 2019-09-03

Hos Abetong i Vislanda flyter förbättringsarbetet inom pilotgruppen på. Standardiserat arbetssätt i styrgruppen är nu etablerat, en plan för ett gemensamt spelsystem i alla hallar är framtagen och nu ska standardiserat arbetssätt introduceras i pilotområdet, där bland annat filmning av flera moment har utförts. Lean-introduktion och Lean-spel har genomförts för att skapa en bas för kommande spridning, där summering och förberedelser är planerade till början av september. Mer information har Christian Silvasti.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer