Flyt i förbättringsarbetet hos Abetong i Vislanda

Notis · 2019-09-03

Hos Abetong i Vislanda flyter förbättringsarbetet inom pilotgruppen på. Standardiserat arbetssätt i styrgruppen är nu etablerat, en plan för ett gemensamt spelsystem i alla hallar är framtagen och nu ska standardiserat arbetssätt introduceras i pilotområdet, där bland annat filmning av flera moment har utförts. Lean-introduktion och Lean-spel har genomförts för att skapa en bas för kommande spridning, där summering och förberedelser är planerade till början av september. Mer information har Christian Silvasti.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer