Fokus på förbättringsarbete hos Emballator

Notis · 2008-05-28

I slutet av april genomfördes en intressant dag med debattglada medarbetare. Hela ledningsgruppen plus linjechefer, skiftansvariga gruppledare och även vissa operatörer deltog i utvärderingsdagen. Eftersom företaget har deltagit i aktiviteter kring Lean i ett år före projektstarten, var deltagarna väl bevandrade i ”språket” och fokus låg på organisationen av förbättringsarbete samt en nyutgåva av produktionssystemet. Arbetet fortskrider enligt planerna med god entusiasm. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer