Fokus på ställtider i Gnosjö

Notis · 2012-05-31


En SMED-analys i pilotområdet hos Rudhäll Industri i Gnosjö visade på en stor potential för reducering av ställtider. Ett nytt förslag till standardiserat arbetsätt tyder på att tiden kan mer än halveras utan tekniska investeringar, varför de är mycket motiverade att gå vidare med ett skarpt test av ett nytt upplägg. Mer vet nils.svensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer