Fokuserade principgrupper i Arvika

Notis · 2012-04-19


Styrgruppen hos Swegon i Arvika har fokuserat arbetat vidare i mindre grupper med sina vägledande principer, vilka nu har börjat komma på plats. De har konkretiserat sina fokusområden och diskuterat pilotflöden samt vilka möjliga byggstenar som lämpar sig som start. Swegon har också tagit fram ett första förslag till ”Lean-tempel” baserat på ritningen till en av deras produkter, ”Pacific”. Även en Lean-introduktion för alla medarbetare är under inplanering. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer