”Förändringsledare och coach” öppen för anmälan

Notis · 2021-02-20

Kursen ”Förändringsledare och coach” startar den 11 mars med total sju digitala träffar och vänder sig till coacher samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Några kommentarer från tidigare deltagare: ”Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt!” ”Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det.” Kursen genomförs digitalt och kostar 14 500 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag är den 3 mars – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer