Förbättrade flöden hos Fanerami

Notis · 2016-01-28

Fanerami i Mjölby har flyttat sina två produktionsenheter till en gemensam lokal och därmed minskat lokalytan med cirka 30 procent. Produktionsflödet har inneburit radikalt mindre PIA. Pilotområdena har förändrats något men med samma inriktning, det vill säga att mäta leveranserna i interna flöden. Daglig styrning vill de idag inte vara utan, men det är också något som utvecklas ständigt.

De har även börjat med Kanban för sitt standardsortiment och ett arbetssätt har utvecklats för att stärka kvalitetstänket. Dessutom planerar en av deras kunder att flytta sin produktion för montering under samma tak, vilket blir ytterligare ett steg i rätt riktning vad gäller värdeflöde till kund. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer