Förbättringar kring säkerhet och ergonomi

Notis · 2015-04-29

I april genomförde pilotgruppen på Åkers Sweden i Åkers Styckebruk en workshop i standardiserat arbetssätt för ”återställande av gjutsystem”. Gruppen filmade arbetet och letade slöserier, varefter de diskuterade fram en gemensam standard. Under arbetet identifierades även ett antal förbättringsförslag för arbetet, framförallt gällande säkerhet och ergonomi. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer