Förbättrings- och förnyelseförmåga

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-06-29

Produktionslyftet utvecklas med tiden, vilket är både naturligt och viktigt. Vi arbetar fortfarande med att stötta företagen i deras förändringsarbete med avstamp i Lean och med målet att skapa förbättrings- och förnyelseförmåga. Idag är detta utvecklat till två olika typer av verksamheter; dels en med offentlig finansiering och fokus på inledande aktiviteter för små och medelstora företag där vi även bidrar med vårt arbete och vår metodik in till andra satsningar och program, dels utvecklingsprogrammet med den ursprungliga 18-månadersresan med direkt företagsarbete där i stor utsträckning större företag medverkar. Detta innebär både utmaningar och möjligheter – vi har en bredare palett men också ett svårare arbete med att tydliggöra och presentera alternativen på bästa sätt, något vi kommer titta lite extra på i höst.

Digitalisering är idag något övergripande vilket är ytterligare en dimension som naturligtvis även berör Produktionslyftet. I linje med det har vi idag det vi kallar Utvecklingsprogram 4.0 där frågor kring omställning mot digitalisering vävs in i helheten, något vi kommer att förstärka ytterligare under höstens utvecklingsarbete. Det är en utmaning, men en spännande och rolig sådan. Digitalisering som begrepp är omfattande och påverkar företagens verksamhet på många sätt. Hur kan Produktionslyftet bidra i detta? Det finns många verktyg och tekniska lösningar, men precis som i Lean-arbetet är det inte verktygen som är det intressantaste, det är tankarna bakom, där digitalisering kopplar till både utmaningar, ambitioner och lösningsmöjligheter. Digitaliseringen förändrar hela den värld de verkar i.

Oavsett utmaningar är en ska tydlig: Lean-tänket behöver finnas i grunden för att ha den förbättrings- och förnyelseförmåga som krävs i dagens snabba omvärldsutveckling. Det gäller inte minst digitalisering – som inte kommer vara något man genomför och sedan är klar med. Inför kommande utvecklingsarbete vill vi gärna återknyta kontakten med tidigare Produktionslyftsföretag för att i samverkan med er utveckla byggstenar mot digitalisering inom Produktionslyftets metodik. Den som är intresserad kan med fördel kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.

Men allra först är det semester och vi önskar er alla en riktigt fin sommar!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer