Förbättringsarbete och daglig styrning i Åmål

Notis · 2016-03-31

Hos Håkansson Sågblad i Åmål har de tagit fram sin förbättringstavla liksom regler kring hur förbättringsarbetet ska drivas. Pilotområdet har kommit igång bra med tavlan och mätetal till den dagliga styrningen. Det har även diskuterats kring kopplingen mellan förbättringsgrupper och daglig styrning. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer