Förbättringsdiskussion kring pilotområde

Notis · 2011-05-31

Hos Alimak Hek genomfördes under april en workshop i 5S för pilotgruppen med en repetition av grunderna. En diskussion på plats med gruppen genomfördes för att få fram idéer till förbättringar, vilka sedan prioriterades och fördelades till ansvariga personer för genomförande enligt PDCA-modellen. Företagets nye Lean-koordinator deltog i arbetet. Mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer