Förbättringsfokus hos MA Nordic

Notis · 2013-09-26

Arbetet hos MA Nordic i Östersund går vidare efter en inledande fas med värdeflödesanalys. Efter detta har förbättringsmetodik med fokus på PDCA introducerats under sensommaren med mycket givande diskussioner kring förbättringar inom tidsredovisning och materialstyrning. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer