Förbättringsgrupp kring dag- och nattskift

Notis · 2009-09-28


Förbättringsgruppens arbete hos Samuelsons Produktions New Store Europe har följts och ett forum har skapats mellan dag- och nattskiftet. Mötet växer och deltagarna inser vikten av det, de har många goda idéer kring hur flödet i arbetet kan bli bättre. Arbetsledaren har drivit tankar kring en produktionstavla för att följa produktionen, vilken var på plats i augusti vid Produktionslyftets besök. Tavlan har utformats av gruppen själva – mycket positivt! Bilden visar en operatör som kontrollerar hur ordrarna ligger till i produktionen vad gäller dess slutleverans. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer