Förbättringsgrupper och examensjobb hos Kvillsfors

Notis · 2009-11-28

Hos Kvillsfors Fönster har arbetet med förbättringsgrupper inletts med en workshop. Planerna omfattar bland annat upplägg för informationstavla, mötesagenda och informationsflöde. En viktig insikt är också betydelsen av att följa den lagda 5S-standarden. Dessutom genomfördes en värdeflödesanalys på företaget i samband med ett examensjobb inom ”Lean i bygg” med en Chalmersstudent. Mer information har nils.svensson@produktionslyftet.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer