Förbättringsgrupper och halvtidsavstämning hos Partab

Notis · 2009-05-28

Hos Partab i Kalix har en långtgående planering med VD, produktionschef och Lean-koordinator om vad som behövs för att starta upp förbättringsgrupper genomförts. Tanken är att i juni starta upp sex stycken grupper och dessutom genomföra en coachning av ledningsgruppen. Sedan är det dags för halvtidsutvärdering – mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer