Förbättringsidéer och kortare ledtider hos Furhoffs

Notis · 2008-11-28

I slutet av oktober gjordes en genomgång av Furhoffs Rostfrias arbete gällande den senaste värdeflödesanalysen. Många idéer till förbättringar och kortare ledertider har växt fram sen förra gången analysen genomförd. Företagets Lean-koordinator berättade om resultat inom företaget och menade att analysmetoden även är ett bra verktyg för ökad samsyn kring flödet. Mer vet jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer