Förbättringspotential och engagemang

Notis · 2013-11-29

På Gränsfors Bruk i Bergsjö har en engagerad styrgrupp tagit sig an Lean-spelet i sann laganda, en övning som både ägare Daniel Brånby och vd Thomas Eriksson fann verkligt givande.

Företaget har även gjort en grundlig värdeflödesanalys på en av bolagets storsäljare, där de med stor förvåning kunde konstatera att andelen värdeskapande tid var oväntat liten – vilket å andra sidan betyder att förbättringspotentialen är stor! Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer