Förbättringsverksamhet under utveckling

Notis · 2014-06-27

Hos Gränsfors Bruk i Bergsjö startade pilotgruppen i smedjan med förbättringsmöten i slutet av maj och vid första uppföljningen kunde konstateras att mycket redan är på gång. Med hälsa och säkerhet som ett fokus sker nu ergonomianpassning för rätt arbetshöjd vid smidespressarna.

Styrgruppen och andra stödresurser fick ett antal ”uppdrag” och i flera av dessa kunde de nu återkoppla om steg framåt. Förbättringstavlans utformning diskuterades och utvecklades vidare och dessutom genomfördes en slöserijakt med bra resultat – nu finns mycket att jobba med i förbättringsväg och arbetet känns väldigt positivt. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer