Fördjupade förbättringar hos Mönsterås Metall

Notis · 2017-04-27

Mönsterås Metall i Mönsterås deltar i Produktionslyftet i en andra fördjupande omgång, där hela styrgruppen bestämde sig för att genomföra ett ”riktigt” förbättringsmöte med prioritet på att ”göra” och hålla igång. Genomförandemötet gav en bra respons på och resulterade i hela fem genomförda förbättringar på mötes- och förbättringstiden. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer