Fördjupande omgång kring produktutveckling

Notis · 2014-05-28

Hos Setrab AB i Limhamn, ett av de fyra företag som deltar i en andra fördjupande omgång av Produktionslyftet, har en introduktion av Lean Produktutveckling genomförts för pilotgruppen samt samtliga konstruktörer och produktionstekniker. Även en nulägesanalys av offertprocessen som även innehåller utveckling av lösningskoncept har genomförts. Här har pilotgruppen på bilden formulerat sin utmaning, ett första måltillstånd och utformat experiment som ska genomföras och utvärderas. Mer information har magnus.thordmark@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer