Fordonskomponentgruppen

Notis · 2013-01-30


Inom svensk fordonsindustri finns det cirka 800 mindre och medelstora företag, varav många är organiserade i Fordonskomponentgruppen (FKG). Ett antal av FGKs medlemmar deltar eller har deltagit även i Produktionslyftet, bland andra Arvika Gjuteri, Bror Tonsjö, Finnveden Gjutal, Finnveden Metal Structures, Nolato Plastteknik, Nolato Polymer, Proton Engineering, SenseAir och Öhlins Racing. Vår förhoppning är att lyckas attrahera fler företag inom fordonsbranschen bland Fordonskomponentgruppens medlemmar till Produktionslyftet, då det är en mycket viktig industri för Sverige. Mer information om FGK hittar du på www.fkg.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer