Fördubblad verksamhet hos Specma

Notis · 2013-09-26

Specma AB i Örnsköldsvik har genomgått en stor förändring under året där de bland annat har fördubblat sin verksamhet. Uppstarten med Produktionslyftet efter sommaren inkluderade såväl en tillbakablick som en översyn av företagets handlingsplan. Bilden visar värdeflödesanalys hos pilotgruppen i röravdelningen. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer