Föredrag med WOW hos Bolon

Notis · 2014-04-24

I slutet av mars presenterade styrgruppen på Bolon AB i Ulricehamn sitt utkast till den skrift där de beskriver sitt produktionssystem. Det har ett mycket träffande arbetsnamn: WOW (Way Of Working). Metodiken följdes noggrant och fungerade mycket bra. Under mötet kom de även fram till de utmaningar som kändes mest relevanta och valde efter en lång och fruktbar diskussion ett pilotområde där flödet är relativt omfattande med många anställda med olika arbetstider – detta istället för att fokusera på ytterligare piloter, något som dock kan bli aktuellt i ett senare läge. En produktiv dag! Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer