”Företag som gått igenom Produktionslyftet har bättre beställarkompetens inför upphandling av automationslösningar”

Ledare · Joacim Lorentsson • Försäljningschef KUKA Nordic AB · 2016-10-30

Den lite utmanande rubriken syftar inte på den tekniska kompetensen, utan på att beställaren har bättre klart för sig var i sitt flöde det finns möjligheter för dagens kollaborativa automation. När jag är ute bland företag känner jag att folk inte riktigt vet vad som finns, många jobbar med 10-15 år gammal teknik. Det är absolut inte dåliga tekniker, men just denna kompetens måste lyftas eftersom det öppnar upp för helt nya möjligheter.

Företagens arbete med Lean har varit till stor nytta och ofta är det idag en ingående del i deras arbetssätt. Däremot skapar Lean i sig vare sig någon omvärldsbevakning eller ger någon ny input; arbetet fokuseras på små, ständiga förbättringar. På den nivån vill jag även se automation som en del av förbättringsgruppernas arbete. Det vore ett stöd både för digitalisering och kollaborativ automation att ta små steg framåt.

Lean-arbete ska naturligtvis vara kvar, men det kan omformas en aning. Lean är idag vedertaget, liksom automation. Däremot måste automation in i flödestempot, det gäller att skapa ett balanserat digitalt och kollaborativt flöde mellan människa och maskin – det är Sveriges framtid. Kan vi lyfta oss dithän så blir vi outstanding!

Avslutningsvis: Ta tag i detta nu! Du kan inte vänta eller satsa på ett enstaka, stort projekt som ska ”rätta till” allt. Det finns många möjliggörare – molntjänster, Big Data, 3D-teknik, digitalisering, kalla det vad du vill – men du måste komma igång. Det här kräver samma metodik med många små förbättringar, framgångskonceptet för såväl Lean som för Produktionslyftet – samt att det görs här och nu.

Joacim Lorentsson • Försäljningschef KUKA Nordic AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer